дааврын бэлдмэл
/ анагаах /
бие махбодод дутагдсан дааврыг сэргээх, нөхөх үйлчилгээтэй эм бэлдмэл