дааврын үргүйдэл
/ анагаах /
даавар багадсанаас үргүйдэлд нөлөөлөх эмгэг