даавар багадсанаас болж цусгүйдэх
/ анагаах /
даавар дутагдах нэг зүйл эмгэг