бэлгийн даавар
бэлгэ эрхтнээс ялгаруулж байдаг амьд биеийн өсөлт, бойжил, үржил, бодисын солилцоог зохицуулахад оролцдог биологийн идэвхт бодис