даавраас хатанхайрах
/ анагаах /
бие махбодод чухал хэрэгцээт даавар дутагдсанаас амьд биеийн бойжил зогсонгижих эмгэг