даавар өдөөх хатуу бодис
/ анагаах /
бие махбодод дотоод шүүрлийн булчирхайнаас ялгаруулдаг дааврын хэмжээг нэмэгдүүлэх үйлчилгээтэй хатуу бодис