ҮР I

1. Хүн, амьтан болон ургамлын эр бэлгийн үржлийн эс: үр тогтох (эр, эм бэлгийн эс нийлэх);


2. Цэцэгт ургамлын үр нахианд тоос хүртсэний дараа өсөж буй болдог хөврөл: үр дамжуулах цорго (төмснөөс гарсан үрийг үрийн уутанд дэлгэрэнгүй...
үр тогтох эр, эм бэлгийн эс нийлэх
үр дамжуулах цорго төмснөөс гарсан үрийг үрийн уутанд дамжуулдаг цорго
үр нахиа үрт ургамалд үр тогтсоны хойно үр хөгжих байр
үр сар тавдугаар сар
үр сонгох үр болгохоор тарианы түрүүг сонгон түүж авах
үр судлал хөдөө аж ахуйн таримлын үрийн бүтэц, зохион байгуулалтыг судлан, үрийн материалыг хянах, үнэлэх аргыг боловсруулдаг агрономын шинжлэх ухааны нэг хэсэг
үр суулгах үрийг газарт булж суулгах
үр тарианы ургамал буудай, арвай, хошуу будаа зэрэг нэг наст үрт таримал
үр тарианы үрлүүр тодорхой хэмжээний үрийг хөрсөнд жигд буулгах, бордоо түгээх зориулалттай машин
үр тарих үр суулгах
үр хадгалалт төрөл бүрийн таримлын үрийг хурааж цэвэрлэсний дараа амьдрах чадвар, чанарыг хэвийн хэмжээнд байлгахаар авч явуулах иж бүрэн арга
үр цацах тарих үрийг тариалангийн газарт цацлан орхих
үр шимийн мал үржлийн эм мал
үрийн аж ахуй сорт шинэчлэх, солих зорилгоор нутагшсан сортын үр үржүүлэх ажлыг эрхэлдэг улс ардын аж ахуйн салбар
үрийн буурцагт ургамал хүнс тэжээлийн ургамлын үрд зориулан тариалсан нэг наст буурцагт ургамал
үрийн дагаас нил, бөлбөө, шаргай, шүүдэргэнэ зэрэг ургамлын үрийн гадуур үүсэх болцгор ур
үрийн нөөш ургамлын хөврөлийг хөгжихөд зайлшгүй хэрэглэгддэг тэжээлийн бодисыг нөөсөн үрийн эд
үрийн орон нэг юм уу хэдэн битүү навч болох хавтсаас гаралтай үрэвч, багана, амсар гурваас бүрддэг цэцгийн үр, жимс буй болгодог гол хэсэг
үрийн сан тарих зориулалттай хөдөө аж ахуйн таримлын үрийн улсын нөөц
үрийн тос ургамлын үрийн зүйлээс гаргаж авсан тос
үрийн цэврүү хүн болон хөхтөн амьтны үр тогтсон эсийн хөгжлийн үе шат
үр жимс а. Ургамлын шууд идэж болдог шүүслэг үр; б. Жимс жимсгэнийн ерөнхий нэр
үр тариа гурил хийх төрөл бүрийн тарианы ургамал
үр үндэс а. Хэрэг явдлын шалтгаан; б. Хэрэг явдлын үр дагавар
үр цөмөө жимс самрын идээ
үр хөрөнгө ургамал тарианы идээ үр
үр үндсээрээ өөрчлөгдөх бүхлээрээ өөрчлөгдөх, бүх зүйл нь өөрчлөгдөх, орвонгоороо өөрчлөгдөх
Ижил үг:

ҮР II

ҮР III