үрийн буурцагт ургамал
хүнс тэжээлийн ургамлын үрд зориулан тариалсан нэг наст буурцагт ургамал