ҮРБЭЛГЭ
/ нутгийн аялгуу /

Буриад бөөгийн өмсгөл.