ҮРГЭЛЖ

1. Хамт, залгаа, бүхэл, тусгаар биш: үргэлж уулс (үргэлжлэн залгалдсан уулс), үргэлж дэлгэрэнгүй... (хамт бичих), газартай үргэлж (газартай залгаа) - Газраас үргэлж цонхтой навтгар байшингийн үүдэн дээр зогсож байлаа. С.Эрдэнэ. Хонгор зул;


2. Байнга, турш, туж, ямагт, тогтмол, тасралтгүй, тасалдалгүй, зогсолтгүй: үргэлж хичээллэх (тогтмол хичээллэх), үргэлж дэлгэрэнгүй... (байнга өвдөх) - Тэдэнд чүдэнз байдаггүй учраас хээр газар аргал түүж, үргэлж галтай байдаг байж гэнэ. Ц.Дамдинсүрэн. Хув зусаг., цаг үргэлж [хоршоо] (хэзээ ямагт).

үргэлж уулс үргэлжлэн залгалдсан уулс
үргэлж бичих хамт бичих
газартай үргэлж газартай залгаа
үргэлж хичээллэх тогтмол хичээллэх
үргэлж өвдөх байнга өвдөх
цаг үргэлж хэзээ ямагт