ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ

Ямарваа үйлийг хэсэг хугацааны дараа эхлэх, тасралтгүй залгалдаагаар болох - Бидний түр зогссон яриаг үргэлжлүүлэх дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль., ажлаа үргэлжлүүлэх (хийж байснаа ажлаа орхисон газраасаа дахин эхлэх), уламжлалаа үргэлжлүүлэх (уламжлалаа орхихгүй авч явах), үйл хэргийг нь үргэлжлүүлэх (хийж байсан зүйлийг нь орхилгүй цааш хийх), тэмцлээ үргэлжлүүлэх (тэмцлээ цааш нь явуулах).

ажлаа үргэлжлүүлэх хийж байснаа ажлаа орхисон газраасаа дахин эхлэх
уламжлалаа үргэлжлүүлэх уламжлалаа орхихгүй авч явах
үйл хэргийг нь үргэлжлүүлэх хийж байсан зүйлийг нь орхилгүй цааш хийх
тэмцлээ үргэлжлүүлэх тэмцлээ цааш нь явуулах