ҮРГЭЛЖЛЭЛ

Үргэлж юмны хагас зарим хэсэг нь: киноны үргэлжлэл (кино тасраад дахин гарах хэсэг).