үр нахиа
үрт ургамалд үр тогтсоны хойно үр хөгжих байр