үр дамжуулах цорго
төмснөөс гарсан үрийг үрийн уутанд дамжуулдаг цорго