ҮЕЛЭХ III

Үгийг үе үеэр нь бичих, унших.

Ижил үг:

ҮЕЛЭХ I

ҮЕЛЭХ II