ТАГНУУЛ

1. Тусгай зорилгоор ямар нэг зүйлийг нууцаар олж мэдэх, мэдээлэх ажиллагаа: тагнуулын арга (үүрэг дэлгэрэнгүй...


2. Цэргийн болон улсын нууцыг олж мэдэн өөр улсад уламжлан мэдүүлэх гэмт хэрэг;
3. Тагнуулч, цэргийн ба улсын нууцыг олж мэдэх үүрэг бүхий этгээд - Үдийн хэрд хүрээний гудамжаар галзуу хүүхэн хангинатал дуу дуулан хүүхэд дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Tамир., тагнуул хүн (тагнах ажил хийгч), тагнуул элсүүлэх (нууц мэдээлэх ажилтан элсүүлэх), тагнуул туршуул [хоршoo] (бусдын ажил хэргийг нууцаар тагнан турших ажил хийгч) - Тагнуул туршуулыг чинь хэрхэн яаж тавьдаг учир сэлтийг ярьж соёрхоно уу? В.Шарма. Таван сургамж.

тагнуулын арга үүрэг зорилгоо хэрэгжүүлэхэд ач холбогдол бүхий нууц болон бусад мэдээ, баримт сэлтийг олох зорилгоор тусгай албаны ашиглаж буй арга хэмжээний цогц
тагнуул хийх сэм тагнах
тагнуулд явуулах нууцаар сэм тагнан туршихаар хэн нэгнийг илгээх
тагнуулын мэдээ тусгай алба, үндсэн үүрэг зорилтынхоо дагуу нууц арга, хэрэгслээ ашиглан олж авсан мэдээ, баримт сэлт
тагнуулын салаа эсрэг этгээдийн үйл ажиллагааг нууцаар тагнан ажиглаж мэдэх зорилго бүхий цэргийн салаа
тагнуул тавих хянан сэргийлэх, турших зорилгоор хүн тавих
тагнуул хүн тагнах ажил хийгч
тагнуул элсүүлэх нууц мэдээлэх ажилтан элсүүлэх
тагнуул туршуул бусдын ажил хэргийг нууцаар тагнан турших ажил хийгч