ТАГСИГ
/ хуучирсан /

Бар ирвэсийн орон: тагсигийн орон (эртний Перс орныг төвөдүүд ийн нэрлэж байв).