ТАГТАН I
/ ургамал /

тагтан мод (халуун бүсэд ургадаг тэнз ургамал, дал мод).

Ижил үг:

ТАГТАН II