ТАГШ II
/ ургамал /

Хайрга, энгэр газар ургадаг, хөх цэцэгтэй, олон нарийхан навчтай, эхүүн үнэр бүхий олон наст өвс.

Ижил үг:

ТАГШ I