ТАГШИХ I

1. Хэлээ тагнайд хүргэн таг таг дуугаргах: тагнай тагших (хэлээ тагнайд хүргэн таг таг дуугаргах);


2. Бүргэдийн дуугарах: исгэрэн тагших (бүргэд шувуу исгэрэн дуугарах) - Бүргэд шувууны исгэрэн тагших дуун гарав.дэлгэрэнгүй...

тагнай тагших хэлээ тагнайд хүргэн таг таг дуугаргах
исгэрэн тагших бүргэд шувуу исгэрэн дуугарах
Ижил үг:

ТАГШИХ II

ТАГШИХ III