ТАЖГАР

Өвс, үсний ургац маш тачир, богино байдал: тажгар үстэй арьс (тачир үстэй арьс), тажгар дэлгэрэнгүй... [ургамал] (тачир өвс ургамал).

тажгар үстэй арьс тачир үстэй арьс
тажгар өвс ургамал тачир өвс ургамал