ТАЖИЙХ

Тажгар, тачир, богино болох: тажийсан өвстэй (тачир өвстэй), тажийтал богиносгох дэлгэрэнгүй...

тажийсан өвстэй тачир өвстэй
тажийтал богиносгох хэтэрхий тажгар болгох