ТАЙВАЙХ

Өсгийгөөр дотогш, өлмийгөөр гадагш гишгэн алхах.