ТАЙВГАНАХ

Эв хавгүй хөдлөх, хайвганах, тайвгар хөлтэй хүний алхах.