ТАЙВУУ I

Санаа амар, сэтгэл тавиу, уужим тайван байдалтай - Өндөрт гаралгүй доор байваас унах зовлонгүй тайвуу суух, итгэж дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., тайвуу зан (юманд уужуу тайван, хүлээцтэй ханддаг зан), тайвуу суух (яарах зүйлгүй, тайван суух), тайвуу ярих (яаралгүй тайван ярих), айвуу тайвуу [хоршоо] (а. Амгалан дөлгөөн зан байдал; б. Аажуу уужуу, яарч сандралгүй) - Айл амьтан айраг цагаанд залгаад айвуу тайвуу амьдарч байсан санагдана. С.Дашдэндэв. Улаан наран.

тайвуу зан юманд уужуу тайван, хүлээцтэй ханддаг зан
тайвуу суух яарах зүйлгүй, тайван суух
тайвуу ярих яаралгүй тайван ярих
айвуу тайвуу а. Амгалан дөлгөөн зан байдал; б. Аажуу уужуу, яарч сандралгүй
Ижил үг:

ТАЙВУУ II