ТАЙВУУ II

Барилгын нуруу, хавирга нурууг тоссон бүдүүн мод.

Ижил үг:

ТАЙВУУ I