ТАЙГАЛАХ II
/ хуучирсан /

Тайган болгох.

Ижил үг:

ТАЙГАЛАХ I