ТАЙГАМ II
/ хуучирсан /

Олон хошуу нутгийн хилийн харуул.

Ижил үг:

ТАЙГАМ I