ТАЙЗ I
/ хуучирсан /

Хаан ширээг залгамжлан суух хөвгүүн - Манай тайз нялх тул ... В.Инжаннаши. Хөх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАЙЗ II

ТАЙЗ III