ТАЙЗ III
/ одон орон /

тайз одон (алтан гадас одыг тойрох тэргүүн од).

Ижил үг:

ТАЙЗ I

ТАЙЗ II