ТАЙЗУ
/ түүх /

Чингис хааны цол (угсаа залгамжлах хаант улсыг тулгар байгуулагч хаанд хожмоо олгох цол) - Их дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.