ТАЙЛАГ

Гурваас таван настай агтлаагүй тэмээ - Сайхан улаан тайлаг зогсолтгүй зогдор хөдөлгөн байв. дэлгэрэнгүй... Тайлаг тайлаг тэмээнээс, таван атга шорооноос, дөнжин дөнжин тэмээнээс, дөрвөн атга шорооноос чамайг худалдъя. ААЗ., тайлаг буур (гурав, дөрвөн настай агтлаагүй тэмээ), битүү шүдтэй тайлаг (шүд нь гараагүй эр тэмээ), гунан тайлаг (гурван настай эр тэмээ), тайлаг нэхэхээр таар нэхсэн нь дээр [зүйр цэцэн үг] (адуу малаа сайн адгуулах, алдсан малын хойноос эрэл сурал болох хэцүү гэсэн санаа).

тайлаг буур гурав, дөрвөн настай агтлаагүй тэмээ
битүү шүдтэй тайлаг шүд нь гараагүй эр тэмээ
гунан тайлаг гурван настай эр тэмээ
тайлаг нэхэхээр таар нэхсэн нь дээр адуу малаа сайн адгуулах, алдсан малын хойноос эрэл сурал болох хэцүү гэсэн санаа