ТАЙЛБАРЛАГЧ

Тайлбарлах үүрэг бүхий хүн: үзэсгэлэнгийн тайлбарлагч (үзэсгэлэнгийн үзмэрийг тайлбарлан таниулах дэлгэрэнгүй...

үзэсгэлэнгийн тайлбарлагч үзэсгэлэнгийн үзмэрийг тайлбарлан таниулах үүрэг бүхий хүн
музейн тайлбарлагч музейн элдэв үзмэрийг тайлбарлан таниулах ажилтан