ТАЙЛИАН
/ хуучирсан /

Нэг тал нь гилгэр, нөгөө тал нь арзгар нимгэн цаас - Номын хөмрөгт маань тайлиан цааснаа бичсэн ... ерөөлийн эх дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо.