ТАЙР I
/ ургамал /

Баширтан овгийн жижиг цагаан цэцэг бүхий олон наст өвс.

Ижил үг:

ТАЙР II