ТАЙРАНХАЙ II

1. Нэгэнт тайрч авсан юм, тайрагдсан юм: тайранхай хөлтэй ширээ (тайраад авчихсан хөлтэй ширээ), дэлгэрэнгүй...


2. Тайрч авсан хэсэг: модны тайранхай (модны тайрагдсан хэсэг), даавууны тайранхай (даавууны тайрагдсан хэсэг), дэлгэрэнгүй...
тайранхай хөлтэй ширээ тайраад авчихсан хөлтэй ширээ
тайранхай үс тайруулсан богино үс
модны тайранхай модны тайрагдсан хэсэг
даавууны тайранхай даавууны тайрагдсан хэсэг
тайранхай моднуудыг хураах тайраад жижиг болсон моднуудыг эмхлэн хураах
Ижил үг:

ТАЙРАНХАЙ I