ТАЙРГАР

Бие өндөр, хөл нь өвдөг, борвиороо дотогш, үзүүрээрээ гадагш гажсан байдал: тайргар хүн (өндөр бөгөөд дэлгэрэнгүй...

тайргар хүн өндөр бөгөөд Х хөлтэй хүн