ТАЙТГАРАЛ

Тайтгарах үйлийн нэр, тайвшрал: тайтгарал өгөх (сэтгэл санааг нь уужруулах, тайван болгох, уур дэлгэрэнгүй...