ТАЙХ

1. Уул овоо, бурхан шүтээнээ тахих, тахиглах, тавиглах: уул тайх (уул усаа хүндлэн тахиж, идээ дэлгэрэнгүй...


2. Үхэж үрэгдэгсдийн хойноос цацал өргөх, эмгэнэн гашуудах, дурсан хүндлэх: даагаар тайх (даагаар тахил өргөх).

уул тайх уул усаа хүндлэн тахиж, идээ будаагаар өргөл өргөх
онгод тайх онгод сахиусаа аргадан тахих, өргөл барьж өгөх
овоо тайх овоо тахих
тайх тавиглах бурхан шүтээнээ хүндлэн тахих, өргөл барьц өгөх
тайх бичиг нөгчигсөд болон тэнгэр газар, уул усны эзэд сахиусыг тахихад унших бичиг
тайх алба нэр бүхий том уулуудыг албан ёсоор тогтмол тайх
даагаар тайх даагаар тахил өргөх