ТАКСИДАХ

Таксигаар үйлчлүүлэх, таксигаар зорчин явах.