ТАЛ II

1. Бүхэл юмны хагас, өрөөл - Үүлгүй хөх тэнгэрт тал дугариг саран авхай гарч ирэв. “Цог” сэтгүүл., тал бөмбөрцөг (бөмбөрцөг хэлбэртэй юмны хагас), тал дугуй (бөөрөнхий юмыг хоёр хуваасны нэг нь), тал өдөр (хагас өдөр), - Тал өдрийг эмнэлгийн үүдэнд, тамхи савсуулан өнгөрөөдөг юм, тэд. Р.Чойном. Хүн., тал талх (бүтэн талхны хагас), тал хувь (юмыг хоёр хуваасны нэг);


2. Юмны нэг этгээд буюу зүг, чиг: ар тал (а. Аливаа юмны ар хэсэг, ар этгээд; б. Ямар нэг үйл ажиллагаа явуулж буй хүмүүсийн ар талын дэлгэрэнгүй...
3. Тэмцээн уралдаан, дайн тулааны эсрэг этгээд: дайсны тал (дайсан этгээд) - Дайсны тал сулрах байдалтай болов.дэлгэрэнгүй... нэг тал болох (нэг бүлэг болох, хэсэг хэсгээрээ бүлэглэх), хоёр тал (өөр өөрийн эрх ашиг бүхий хоёр бүлэг этгээд) - Хоёр тал дундаа хоёр гэр бариулжээ. Тийнхүү зэвсгээ яаж хураалгах тухай хэлэлцээр хийгээд нэг гэрт хятад цэргүүд зэвсгээ овоолов. Л.Түдэв. Улаан долгион., эсрэг тал (эсэргүүцэгч этгээд),
4. Хавтаг, хавтгай: дөрвөн тал (дөрвөн хавтгай, дөрвөн хэсэг) - Дөрвөн талтай малгай духдуулан өмссөн нэгэн эр гарч ирэв. дэлгэрэнгүй...
5. Хоёр өнцөг булангийн дундах тэгш зай: найман талтай лонх (найман тэгш зай бүхий ханатай лонх), зургаан талтай шилэн дэлгэрэнгүй... (зургаан тэгш зай бүхий ханатай шилэн аяга);

6. [шилжсэн] Чанар, байдал: тал бүрийн авьяастай (олон төрлийн авьяастай), муу тал (муу чанар), сайн дэлгэрэнгүй... (сайн чанар) - Энэ нь сайн талтай юм. “Утга зохиол, урлаг” сонин., олон талын асуудал (янз бүрийн асуудал, олон талтай асуудал), аж ахуйн талын мэдлэг (аж ахуйн холбоотой мэдлэг).

тал бөмбөрцөг бөмбөрцөг хэлбэртэй юмны хагас
тал дугуй бөөрөнхий юмыг хоёр хуваасны нэг нь
тал өдөр хагас өдөр
тал талх бүтэн талхны хагас
тал хувь юмыг хоёр хуваасны нэг
ар тал а. Аливаа юмны ар хэсэг, ар этгээд; б. Ямар нэг үйл ажиллагаа явуулж буй хүмүүсийн ар талын ажлыг хариуцсан хүмүүс дайтаж байгаа шугамын ар этгээд, нутаг орон
баруун тал баруун гар талын хэсэг
гадна тал гадар хэсэг
дотор тал юмны дотоод хэсэг
хажуу тал хажуу хэсэг
дайсны тал дайсан этгээд
нэг тал болох нэг бүлэг болох, хэсэг хэсгээрээ бүлэглэх
хоёр тал өөр өөрийн эрх ашиг бүхий хоёр бүлэг этгээд
эсрэг тал эсэргүүцэгч этгээд
дөрвөн тал дөрвөн хавтгай, дөрвөн хэсэг
найман талтай лонх найман тэгш зай бүхий ханатай лонх
зургаан талтай шилэн аяга зургаан тэгш зай бүхий ханатай шилэн аяга
тал бүрийн авьяастай олон төрлийн авьяастай
муу тал муу чанар
сайн тал сайн чанар
олон талын асуудал янз бүрийн асуудал, олон талтай асуудал
аж ахуйн талын мэдлэг аж ахуйн холбоотой мэдлэг
Ижил үг:

ТАЛ I

ТАЛ III

ТАЛ IV

ТАЛ V