ТАЛААР I

Дэмий, хэрэггүй, тусгүй, үр дүнгүй: талаар болох (хий дэмий өнгөрөх, ашиг тусгүй болох) - Хайран дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер., талаар хэрэг (дэмий хэрэг, тусгүй хэрэг), талаар явдал (дэмий явдал, үр ашиггүй явдал) - Чи ингээд гунигт дарагдаад явбал бүх зорилго талаар өнгөрөх болно. Л.Дашням. Нялх ногоо.

талаар болох хий дэмий өнгөрөх, ашиг тусгүй болох
талаар хэрэг дэмий хэрэг, тусгүй хэрэг
талаар явдал дэмий явдал, үр ашиггүй явдал
Ижил үг:

ТАЛААР II