ТАЛААР II

Ямар нэг үйл хэргийн тухайд - Олон улсын байдлын талаар яриа хийв. [Яриа]

Ижил үг:

ТАЛААР I