ТАЛ V
/ хуучирсан /

тал алба (хаанд ажиллах хүч), тал алба залгуулах (хаанд ажиллах хүч залгуулах).

Ижил үг:

ТАЛ I

ТАЛ II

ТАЛ III

ТАЛ IV