ТАЛ III

1. Найз нөхөр, дотно, танил: тал харах (таньдаг хүнээ дотночлох), тал тохой дэлгэрэнгүй...


2. Эв эе, найр: тал бэлэг [хоршoo] (тал засах бэлэг), тал ёс [хоршoo] (ёс горим, ёс дэглэм) - Тал ёсыг дагахын дэлгэрэнгүй... Эрт эдүгээгийн гайхамшиг сайхан үзэгдэл хэмээх судар., ая тал [хоршоо] (а. Чиг байдал; б. Янз байдал), найр тал [хоршоо] (хүмүүсийн хоорондын эв эе, таарамж нийц), *тал алдах (бусдын таалалд үл нийцэх зүйл хийж итгэлийг нь алдах) - Гэвч Чулуун хүн техник аль алинд нь тун ч халгаатай энэ муу аргыг эсэргүүцэгчдийн нэг болж ажилчдын зөвлөгөөн дээр шүүмжилснээс болж дарга нартаа тал алдах тийш хандав. С.Эрдэнэ. Төмөр Чулуун хоёр., *тал засах (дотно сайн байхыг хичээх, өөрийн тусын тулд эв эеийг бодох) - Ариун хадаг барьж, танай Эрдэнийг тал засан гуйж байгааг тогтоон соёрхоно уу гэлээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., *ая тал засах (зусардан бялдуучлах, хүний байр байдалд тохируулах), *тал өгөх (өөрт хэрэгтэй нөхцөл байдлыг үүсгэхийн тулд найр тавих, юмыг бусдын санаа бодолд нийцүүлэх) - Түүний амьдралын учир явдлыг уудлан илрүүлэхээр санаа шулуудан аль л байдаг арга ухаанаа зарж ой хөвчийн тухай үлгэр домгийг нь өдөөн яриулж аливаа санал бодлыг нь даган баясаж тал өгсний учир би дотно хүн нь болж авлаа. С.Эрдэнэ. Хонгорзул., тал өгч худал инээснээс, танихгүй хүн шиг дуугүй яв [зүйр цэцэн үг] (худал хуурмаг зан хэрэггүй гэсэн санаа), талтай хүн тарган, үгтэй хүн цэцэн [зүйр цэцэн үг] (найз нөхөд ихтэй хүн хаа ч газардахгүй гэсэн санаа).

тал харах таньдаг хүнээ дотночлох
тал тохой хамаатан садан буюу ойр дотнын хүн
эцгийн талын хүн аавтай цусан төрлийн холбоотой хүмүүс
танил тал а. Таньдаг мэддэг хүн; б. Ажил хэргийн холбоо сүлбээ бүхий хүн
тал танил таних мэдэх хүн
тал тохой татах ах дүү, хамаатан садан, танилаа дотночлон үзэх, бусдаас илүү үзэж хэрэг явдлыг нь ёс бусаар бүтээж өгөх
нүүр тал олох өөрийн тусын тулд ая тал засан ихэс дээдсийн сэтгэлд таалагдах
нүүр тал харах зүй бусаар дотночлон үзэх
тал бэлэг тал засах бэлэг
тал ёс ёс горим, ёс дэглэм
ая тал

а. Чиг байдал; б. Янз байдал

найр тал хүмүүсийн хоорондын эв эе, таарамж нийц
тал алдах бусдын таалалд үл нийцэх зүйл хийж итгэлийг нь алдах
тал засах дотно сайн байхыг хичээх, өөрийн тусын тулд эв эеийг бодох
ая тал засах зусардан бялдуучлах, хүний байр байдалд тохируулах
тал өгөх өөрт хэрэгтэй нөхцөл байдлыг үүсгэхийн тулд найр тавих, юмыг бусдын санаа бодолд нийцүүлэх
тал өгч худал инээснээс танихгүй хүн шиг дуугүй яв худал хуурмаг зан хэрэггүй гэсэн санаа
талтай хүн тарган үгтэй хүн цэцэн найз нөхөд ихтэй хүн хаа ч газардахгүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ТАЛ I

ТАЛ II

ТАЛ IV

ТАЛ V