ТАЛ IV

тал тул (1. Үг тодгүй хэлэх байдал, хэл яриа тод бус), тал тул хэлэх (а. Үгээ тод дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАЛ I

ТАЛ II

ТАЛ III

ТАЛ V