ТАЛААН I

алаан талаан (а. Амь өрсөн тэмцэлдэх нь, тулалдах нь; б. Дээрэм тонуул, замбараагүй байдал).

Ижил үг:

ТАЛААН II