ТАЛААН II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Аз, завшаан, заяа, зол, хувь: талаан болох (аз болох), талаан мэдэг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАЛААН I