ТАНГАРШААХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Оодгонох: тугал тангаршааж гүйх (тугал оодгонон гүйх).