ТОРХИРУУ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ятуу: торхируу агнах (ятуу агнах).